KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi “Bitexen Teknoloji A.Ş” ile Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin altyapısı ile kurulan Mavi Şimşekler Uygulamasından sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu uygulama aracılığı ile üye olan gerçek kişi/kişiler arasında düzenlenmiştir. 

Her iki taraf birlikte Taraflar olarak adlandırılacaktır. 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin altyapısı ile kurulan Mavi Şimşekler Uygulamasından sunulan hizmetlerin kullanım koşulları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- TANIMLAR

Kullanıcı Sözleşmesi: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve içeriğini ifade eder.

Sözleşme Ekleri: İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden

metinlerini ifade eder. Bahsi geçen metinler, işbu Sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi iş bu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

Bitexen: www.bitexen.com uzantılı sitenin işletmecisi olan Bitexen Teknoloji A.Ş. ünvanlı şirket, Türk Hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. Bitexen, kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.

Site: www.bitexen.com ve destek.bitexen.com adresli internet Sitelerinden sunulmakta olan web sayfaları, web uygulamaları, uygulama programlama arayüzleri (API) ve mobil uygulamaların tamamını içerecek şekilde Bitexen tarafından yönetilen kripto para alım satım sistemini ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: İşbu sözleşmeyi kabul ederek Mavi Şimşekler Uygulaması’na üye olan gerçek kişi/kişileri ifade eder. Şu anda tüzel kişi üyeliği kabul edilmemektedir.

Mavi Şimşekler Uygulaması: Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin altyapısı ile kurulan Mavi Şimşekler Uygulamasından sunulan hizmetleri, uygulama programlama arayüzleri (API) ve mobil uygulamaların tamamını içerecek şekilde Bitexen tarafından yönetilen kripto para alım satım sistemini ifade eder.

Kripto Para: Özel yazılım algoritmaları kullanılarak şifrelenmiş ve sanal ortamda el değiştirme esasına dayalı olarak işlem gören sanal para birimleridir. Kripto paraların, tedavülde olan merkezi kayıt kuruluşları denetimindeki (örneğin TL ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) resmi para birimlerinde olduğu gibi, fiziki karşılıkları olmayıp bu kripto paralar herhangi bir merkezi kayıt kuruluşu denetiminde de değildir. Kripto paralar “Blockchain” adı verilen dijital veri tabanları üzerinden işlem görmektedir. Kullanıcılar’ın kripto paraların özelliklerini bildikleri ve anladıkları Bitexen tarafından kabul edilir.

ADSC (Adana Demirspor Coin): Bitexen ve Adana Demirspor Kulübünün iş birliği sonucunda oluşturulan ERC-20 tabanlı bir kripto para birimidir ve Ethereum altyapısı ile çalışır. ADSC bir “utility token”, yani hizmet token’ıdır.

Kripto Para Cüzdanları: Kullanıcılar’ın hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve tekrarlanmayan sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto para çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanılan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. Üyelik: 

İşbu sözleşmeyi kabul ederek Mavi Şimşekler Uygulaması’na üye olan gerçek kişi/kişiler, bu uygulamaya üye olduğu esnada Bitexen’e ait Site’ye üye olmayı kabul etmektedir. Bu itibarla Kullanıcı, Bitexen tarafından www.bitexen.com web uygulamaları, Bitexen mobil uygulamaları ya da API’ları ile sunulan hizmetleri kullanmak üzere bir hesap açılışı yaptığı andan itibaren işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Mavi Şimşekler Uygulaması’na giriş yapmak isteyen Kullanıcılar i. bu Uygulama üzerinden üyelik kaydı oluşturabilmekte, ii. Bitexen’de halihazırda hesabı bulunan kullanıcılar Bitexen hesabı aracılığı ile bu Uygulamaya giriş yapabilmektedir.

Kullanıcı’nın üyelik başvurusunda bulunmadan önce kripto para birimlerinin yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanımının ciddi maddi kayıplar yaratacak yüksek riskleri de beraberinde getirdiğini ve kripto para servislerinin halihazırda devlet ya da başka bir otorite tarafından denetime tabi olmadığını bildiği, bu nedenle kripto paraları yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanmasının kendi finansal durumuna uygun olup olmadığına karar verirken gerekli özeni gösterdiği kabul edilir. 

Tüm kullanıcılar, Mavi Şimşekler Uygulamasını kullanabilmek için işbu Sözleşme’yi kabul etmek, T.C. Kanunları gereğince reşit (18 yaşını bitirmiş) olması ve fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Birden fazla üyelik açılması ya da bir üye tarafından birden fazla hesap kullanılması, bu hesaplar ile birlikte işlem yapılması yasaktır. 

Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasının tamamlamasından veya üyeliğinin onaylanmasından sonra üyelik başvurusu esnasında paylaştığı bilgilerde bir değişiklik olması halinde Bitexen’e bu değişiklikleri en kısa sürede bildirilmekle yükümlüdür. 

Kullanıcı, gerekli bilgi ve belgelerin temin etmemesinden dolayı üyeliğinin onaylanmaması halinde Bitexen’i kesinlikle sorumlu tutmayacağını kabul eder. 

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile Bitexen’in tüm Kullanıcılar’ın hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılar’dan yeni belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Bitexen tarafından yapılan bu incelemeler ve Kullanıcı tarafından üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder. 

Üyelik başvurusu aşamasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, Bitexen tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye, ekli “KVKK Politikası” metninden ulaşabilirsiniz.

4.2. Aktivasyon: 

Mavi Şimşekler Uygulamasına üye olarak Bitexen hesabı açan Kullanıcıların hesapları Bitexen tarafından aktive edilir ve kullanıma açılır. Ancak bu aktivasyon, ileride Kullanıcı hesabına dair bir ihlal olduğu ya da yapılabilecek bir kontrolde kullanım koşullarına aykırılık olduğu durumlarda Bitexen tarafından tespit edilmesi halinde, kullanıcı hesabının tekrar deaktif edilmeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi kullanıcıya da herhangi bir kazanılmış hak bahşetmemektedir.

4.3. Hesap Güvenliği 

Kullanıcılar Mavi Şimşekler Uygulaması aracılığı ile Bitexen’e üye olmakla Bitexen platformuna ilişkin KYC’de yer alan Hesap Güvenliği hükümleri kabul eder.

4.4. Gizlilik 

Bitexen, Kullanıcı’ların hesap, bilgi ve hareketlerini, resmî kurumların (örn. Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları vb. Adli makamlar ya da kolluk) resmi ve yazılı talebi dışında, kesinlikle 3. kişiler ile paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi ekli Gizlilik Politikası ekinde mevcuttur.

4.5. Mavi Şimşekler Uygulaması

Bitexen, Mavi Şimşekler Uygulamasının ve Site’nin, www.bitexen.com adresli internet sitesi üzerinden yayında olacağını ve Bitexen tarafından Mavi Şimşekler Uygulaması ve Site’nin sürekliliğinin sağlanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarının sürekli olarak açık kalması ve hesaplara erişimin aksamaması için gerekli tüm tedbirler, sistem güvenliği dahil olmak üzere, Bitexen tarafından alınacaktır. Ancak teknik aksaklıklardan kaynaklanabilecek kesinti ya da sistem arızalarından dolayı alım-satım işlemlerinin gecikmesi ya da iptali sebebi ile Bitexen’e hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcılar Mavi Şimşekler Uygulaması ve buna bağlı olarak Site’ye üye olarak ve işlem yaparak bu hususu peşinen kabul etmektedir.

Kullanıcılar, Mavi Şimşekler Uygulaması içerisindeki üyelik sürecinin tamamladıktan sonra Mavi Şimşekler Uygulaması içerisinden para yatırma işlemleri yapabilmektedir. Akabinde “Yatırdım Türk Lirası” ile Mavi Şimşekler Uygulaması aracılığı ile ADS Coin alım-satım işlemi yapabilmektedir. Kullanıcı bu satın aldığı ADS Coinler ile anketlere katılım sağlayıp, açık artırmalara katılıp, bağış yapıp yine uygulama içerisinde harcayabilmektedir.

Mavi Şimşekler Uygulaması içerisinde harcanan her ADS Coin Bitexen’e ait platformda kurumsal üyeliğe sahip olan Adana Demirspor A.Ş. hesabına transfer edilmektedir. Mavi Şimşekler Uygulaması tamamı Adana Demirspor Kulübü’ne destek amacıyla kurgulanmış bir uygulamadır. Bitexen Teknoloji A.Ş. de bu Mavi Şimşekler Uygulaması içerisinde yapılan coin alım-satım işlemlerinden Bitexen’de geçerli olan komisyon oranlarında işlem ücreti almaktadır.

Kullanıcı Mavi Şimşekler Uygulaması ve buna bağlı olarak Site üzerinden yaptıkları tüm işlemlerde, yürürlükteki T.C. Mevzuatı başta olmak üzere, yerel ve Uluslararası tüm yasal gerekliliklere uymak zorundadırlar. Kullanıcılar, yürürlükteki T.C. Mevzuatını bildiklerini ve kanunen bilmek ve mevzuata uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Kripto para ile ilgili olsun olmasın; BDDK başta olmak üzere, T.C. Resmi makamları ve merkezi kayıt kuruluşu tarafından yapılabilecek tüm düzenlemeler gerektiği şekilde ve derhal Bitexen tarafından Site’ye yansıtılacak ve tüm Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır. Hukuka aykırı her türlü işlem yasa dışı olup bu işlemlerin tespiti halinde, Bitexen tarafından ilgili makamlara gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Ayrıca, Kullanıcılar’ın yapabilecekleri hukuka uygun olan ya da olmayan, iradi ya da hatalı her türlü işlemlerin sorumluluğu, bizzat Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Bitexen’in, Site üzerinden yapılacak herhangi bir takası, satışı ya da transferi geriye çevirme imkân ya da yetkisine sahip olmadığını işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

Kullanıcı’nın Mavi Şimşekler Uygulamasını ve verilen hizmetleri kullanması, tamamı ile işbu Sözleşme içeriğini,eklerini ilgili tüm koşulları ve olası riskleri kabul ve üstlenme anlamı taşımaktadır. Bitexen, sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konudaki yeterliliği, herhangi bir performans kriterlerine uyumluluğu konusunda ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka konuda açık veya zımni garanti kapsamı sağlamamaktadır.

4.6. Ücretlendirme

Site üzerinden Kullanıcılar tarafından yapılan her alım-satım ve site dışına para çekme-yatırma işlemleri, Bitexen tarafından belirlenen ve  www.bitexen.com/help/fees adresi üzerinden duyurularak sürekli olarak güncellenecek olan komisyon ücretine tabidir. Bitexen, komisyon ücretini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi, önceden duyurmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Site’de duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Site kayıtları geçerlidir.

Bitexen, komisyon ücretini Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işleme konu olan kripto para üzerinden tahsil edebileceği gibi, Kullanıcı’nın Site üzerinde mevcut TL hesabından da tahsilat yapabilir. Kullanıcı’nın hesap bakiyeleri komisyon ücretinin ödenmesine müsait değil ise, komisyon bedeli transfer tutarından düşülebilir ya da transfer Site tarafından reddedilebilir. Komisyon ücretleri hizmet bedelidir ve kesinlikle (transfer iptal edilse dahi) iade edilmez.  Kullanıcı, bu hususları işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

4.7.Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Yasağı

Bitexen dahil olmak üzere Bitexen’in tüm markaları, Site ve arayüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Bitexen’in mülkiyetinde olup bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının tüm hakları saklıdır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan (varsa) hizmetler, hizmet tedarik edilen kişiliğe aittir. Bitexen bu hakların sahibi ve/veya yasal kullanım hakkı sahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamdaki herhangi bir hakkın, hizmetin ya da materyalin en geniş şekli ile kopyalanması, alıntılanması, izinsiz kullanımı, çoğaltılması, yayılması, geri mühendislik yolu ile kullanılması, yasalara aykırı ve ayrıca Bitexen muvafakati dışındadır. Bu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Meydana gelebilecek herhangi bir ihlal durumunda Bitexen’in tüm talep ve şikayet hakları saklı olduğu gibi, ihlalin Kullanıcı hesabından kaynaklandığı söz anlaşılması halinde Bitexen ilgili Kullanıcı hesabını dondurmak ve muhtemel zararlarının önlenmesi amacı ile ilgili Kullanıcı hesabının tüm içeriğine el koymakta serbesttir.

Ayrıca, Kullanıcılar, Bitexen, Mavi Şimşekler Uygulaması ve Site ile iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, Bitexen’in tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal dondurulacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan hükümlerden herhangi birini ya da birkaçını ihlal etmesi hali başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Bitexen gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir ihtar yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcı’nın Mavi Şimşekler Uygulaması’na ve buna bağlı olarak Site’ye erişimini dondurmak veya Kullanıcı hesabını kapatmak yetkisine sahiptir. Kullanıcı, böyle bir hakkın kullanımından dolayı Bitexen’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

Sözleşme’nin feshi halinde Kullanıcı’nın Mavi Şimşekler Uygulamasını, Site’yi kullanma hakkı derhal ortadan kalkar. Fesih herhangi bir ihlale dayanmıyor ise ve hesap inceleme halinde değil ise ve hesap üzerinde herhangi bir hukuki kısıtlama yoksa Kullanıcı’nın tüm bakiyesi kendisine iade edilir.

Kullanıcının hesap kapatma talebi halinde, hesapta mevcut kripto para ve TL bakiyeleri, en kısa zamanda incelenir ve herhangi bir ihlal bulunmaması halinde, kendisine iade edilir.

MADDE 6- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ ADLİ MERCİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbî olacak ve yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

MADDE 7- TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü tebligat; 

Bitexen’e yapılması halinde: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 1 Sit. No:2/5/19 Sarıyer/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek eposta adresi ([email protected]) üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez.

Kullanıcı’ya yapılması halinde: Kullanıcı’nın Site’ye üyelik tesisi aşamasında temin ettiği e-posta adresi ve fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. Kullanıcılar Site üzerinden, hangi iletişim kanalı ile bildirim almak istediklerini seçebilirler. (Örn. SMS, Push, Anlık Mesajlaşma, E-posta vb.) İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu durumu derhal Bitexen’e bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Bitexen’in ya da Kullanıcı’nın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklendiği borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [örneğin, grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, ve benzeri tabi afetler, devletin karar ve eylemleri, vb.] ve Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik gerekçeler veya taraflardan herhangi birinin kendi kusurundan kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez.

Mücbir sebep durumunun meydana çıkması halinde, Bitexen, işbu sözleşmenin devamı, askıya alınması, fesih veya başka bir şekilde tasfiyesi hallerinde tek yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir.

MADDE 9- DEĞİŞİKLİKLER

Bitexen, işbu Sözleşme ve ekleri üzerinde, dilediği zaman ve gerekli gördüğü ölçü ve şekilde, değişiklik yapma yetki ve imkanına sahiptir. Değişiklik yapılması için, Kullanıcılar’a herhangi bir ihtar ya da ön bildirimde bulunulması yükümlülüğü olmadığı gibi kullanıcıların yapılan değişikliklere itiraz hakkı da yoktur. Ancak Bitexen, yapılacak değişikliklerin işleme alınmasından makul bir süre önce, Kullanıcılar’a bu değişikliği, Kullanıcılar’ın seçtiği iletişim metodu (yoksa sadece e-posta yolu ile) duyurmak için gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Yapılan değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcılar, hesap kapama işlemi yapmakta serbesttirler. Kullanıcı tarafından Site’nin kullanımına devam edilmesi yapılan değişikliklerin kabulü anlamındadır.

MADDE 10- SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme Bitexen tarafından Mavi Şimşekler Uygulamasında ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve Mavi Şimşekler Uygulaması’na üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcılar’ı da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflar’dan biri tarafından feshedilene karar yürürlükte kalır.

Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının Mavi Şimşekler Uygulaması’na üye olmaması ve uygulamanın hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, resmi makamlarca (örn. Mahkemeler) geçersiz olarak tespit edilmesi halinde, ilgili madde sözleşme metninden çıkarılmış kabul edilir, ancak sözleşmenin diğer maddeleri yürürlükte kalmaya devam eder.

İş bu sözleşme, 10 madde ve 4 ekten oluşmaktadır.

Bu metin 23/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

EKLER: